Edremit Zemin Etüdü ve Sondaj Hizmetleri – ÖZÜKOÇ Grup Mühendislik Olarak;

Zemin Etüdü ve Diğer Faaliyetlerimiz;

 • Zemin ve Temel Etüdü

  Yapının inşa edileceği zeminin özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan araştırma ve analiz çalışmalarını ifade eder. Bu çalışmalar, zeminin taşıma kapasitesi, davranışı, yeraltı su seviyeleri ve jeolojik yapısı gibi faktörleri değerlendirir. Yani, bir anlamda yapıyı taşıyacak olan zeminin karakteristiğini belirlemek için yapılan bir ön araştırma sürecidir. • Geoteknik Etüt

  Geoteknik etüt, inşaat projelerinin temel aşamalarından biridir ve genellikle jeoloji mühendisleri tarafından gerçekleştirilir. Bu etütler, arazi ve zeminin fiziksel özelliklerini analiz etmek ve yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılır.

  Taşıma kapasitesini belirlemek, yapıların dayanıklılığını ve stabilize edilmiş zeminlerin etkisini analiz etmek için kullanılırlar. Ayrıca, geçirgenlik, su tablası yüksekliği ve zeminin genel stabilitesi gibi parametreleri de değerlendirirler.

 • Su Arama Çalışmaları

  Son Teknoloji Cihazlarımız Sayesinde Yeraltı Su Arama Çalışmaları Yürütmekteyiz. Bu Çalışmalar Kapsamında Jeofizik Biliminden Yararlanmakta Olup, Yer Altı Su Metraj, Günlük Debi, Tonaj ve Rezerv, Tabaka Kalınlıkları ve Özdirenç Bilgilerini Rapor Halinde Paylaşarak Su Sondajı Öncesi Sizlere Maaliyet ve Zaman Kazancı Sağlamaktayız.

 • Şev Analizi

  Şev stabilitesi analizleri geoteknik mühendisliğinin önemli araştırma konularından biridir. Bunun nedeni, şev stabilite bozukluklarının depremler, sel baskınları gibi doğal afetlere benzer olarak ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilmesidir. Doğal ve yapay tüm şevlerin gerek kendi ağırlıkları, gerekse uygulanan yüklerin etkisi altında göçmeye karşı stabiliteleri, elastik teoriye dayanan limit denge yöntemleriyle analiz edilmektedir.

 • İmara Esas Jeolojik Etüt

  Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın Belirlemiş Olduğu Standartlar Çerçevesinde İmara Açılacak Araziler İçin Geniş Kapsamlı Etüt Çalışmaları Sağlamaktayız. Bu Çalışmalar Kapsamında Bakanlığın Direktifleri Doğrultusunda YERBİS Sistemi Üzerinden Raporlama Sağlamaktayız.

 • Jeoloji Mühendisliği

  Zemin ve Temel Etüdü
  Geoteknik Etüt
  Su Arama Çalışmaları
  Şev Analizi
  İmara Esas Jeolojik Etüt Çalışmaları İçin
  Yurt İçi ve Yurt Dışı Tecrübeli
  Jeoloji Yüksek Mühendisi

 • Jeofizik Mühendisliği

  Sismik Yansıma (MASW)
  Sismik Kırılma
  Mikrotremör
  Rezistivite
  Jeoradar Çalışmaları
  Yurt İçi ve Yurt Dışı Tecrübeli
  Jeofizik Mühendisi

 • Geoteknik Mühendisliği

  Veri Raporunda Elde Edilen Sonuçları Sayısal ve Mühendislik Açıdan Değerlendirerek Uygun Mimari ve Statik Projeler Üretilmesine Katkıda Bulunmaktayız. Ayrıca Zemin İyileştirmesi Gereken Bölgelerde Danışmanlık Hizmeti de Sunmaktayız.

Whatsapp İletişim Hattımız
Gönder